21 49 39 00 Våre butikker

Ticket Garanti - vår avbestillingsforsikring

3 grunner til at du alltid kan føle deg trygg og få penger tilbake med Ticket Garanti hvis noe uventet skjer:

Uforutsette hendelser kan inntreffe

Noen ganger skjer uforutsette hendelser. Kanskje du er pålagt å arbeide eller får drømmejobben. Været kan hindre deg, eller kanskje du møter den store kjærligheten og ønsker å bli hjemme. Reisen kan kollidere med et bryllup eller et jubileum som du ønsker å være på. Med Ticket garanti kan du avbestille reisen på grunn av mange forskjellige situasjoner.

Avbestill inntil 3 timer før påbegynt reise

Med Ticket garanti kan du avbestille reisen inntil 3 timer før avreise. Ticketgarantien tegnes ved bestilling av reisen, og betales samtidig som selve reisen. Ved avbestilling av reisen refunderes alt bortsett fra beløpet du betalte for garantien samt en egenandel tilsvarende garantien.

Ingen krav om legeerklæring

Med en tradisjonell avbestillingsforsikring må du ha legeattest for å få pengene tilbake for en reise du ikke lenger kan dra på. Med Ticket garanti trenger du ikke legeerklæring og du kan også avbestille av andre årsaker enn sykdom.

Ticketgaranti

Fordeler

 Få pengene tilbake, også om flyselskapet går konkurs.


 Avbestill reisen inntil 3 timer før avreise


 Ingen krav om legeerklæring


 Ingen kompliserte regler

 

Følgende vilkår regulerer kontraktsforholdet mellom Ticket, og deg som reisende, hvis du velger å bestille Tickets tilleggstjeneste, Ticket garanti som avbestillingsforsikring.

 

1. Premier og egenandel

 

1.1    Premien for Ticket Garanti vil variere avhengig av blant annet hvor mye reisen koster. Prisen som oppgis i kjøpsøyeblikket gjelder.

 

1.2    Det tilkommer også en egenandel i tillegg til premien dersom kunden velger å benytte seg av sin Ticket Garanti og avbestiller reisen. Egenandelens størrelse er lik premiebeløpet som ble innbetalt i bestillingsøyeblikket.

 

 

2. Vilkår

 

2.1    Hva inngår i Ticket Garanti

 

2.1.1    Ticket Garanti gjelder for reiser med rutefly, hotellbestilling og leie av bil. Legg merke til at Ticket Garanti ikke gjelder for charter-reiser eller cruise, herunder Hurtigruten/Spitsbergen Travel og øvrige cruiserederier.

 

2.1.2    Ticket Garanti er personlig. Alle reisende som inngår i den bestilte reisen, må derfor ha tegnet sin egen Ticket Garanti. Hvis man bare har bestilt hotell, trenger man ikke tegne Ticket Garanti for barn under tolv (12) år. Barna vil i denne sammenheng omfattes av foresatte/voksne reisendes Ticket Garanti.

 

2.1.3    Ticket Garanti dekker reisekostnader opp til maksimalt 25 000 norske kroner per person og reise. Ytterligere beløp dekkes ikke av Ticket Garanti. Med reisekostnad menes kostnader for flybillett (inkludert eventuell bagasjeavgift og seteavgift), hotell og leiebil som bestilles via Ticket. Andre tilleggstjenester eller tilleggskostnader som oppstår som følge av avbestillingen, omfattes ikke av Ticket Garanti.

 

2.1.4    Ved bestilling av hotell eller leiebil fordeles kostnaden på samtlige reisende. I de tilfeller antallet reisende reduseres uten at bestillingen kanselleres, vil det ikke bli utbetalt delrefusjon.

 

2.2    Gyldighet og betaling

 

2.2.1    Ticket Garanti må bestilles og betales senest samtidig med bestilling og betaling av reisen Ticket Garantien gjelder for. Ticket Garanti gjelder kun for reisen tjenesten er kjøpt for.

 

2.2.2    Ticket Garanti gjelder ved avbestilling knyttet til uforutsette hendelser, som for eksempel:

 

(i)    ikke innvilget ferie,

(ii)    du blir sagt opp fra jobben og skal søke etter eller starte i ny jobb,

(iii)    en naturkatastrofe forhindrer reiseplanene dine,

(iv)    du rammes av flyselskapkonkurs,

(v)    det har oppstått uroligheter på reisedestinasjonen,

(vi)    ulykker, akutt sykdom eller dødsfall rammer deg, en nær slektning, medreisende eller andre du har planlagt å besøke, eller

(vii)    lignende.

2.2.3    Kvitteringen, eller kvitteringene hvis dette er tilfellet, må spesifisere at man har tegnet en Ticket Garanti. Dersom Ticket Garanti gjelder for leiebil, må leiebilkvitteringen for referansepersonen som ble oppgitt i bestillingsøyeblikket spesifisere at en Ticket Garanti er blitt tegnet. Kvitteringen/kvitteringene blir dermed et Ticket Granti-bevis som kreves for at avbestillingsforsikringen skal gjelde.

 

2.2.4    Ticket Garanti gjelder fra og med det øyeblikket Ticket mottar betaling for premien, og opphører tre (3) timer før reisen påbegynnes. Reisen anses som påbegynt fra og med det tidspunkt den reisende senest hadde mulighet til å sjekke inn for reisen ved aktuell flyplass eller hotell. For reiser som består av både ut- og hjemreise (tur og retur), kan Ticket Garanti kun benyttes for påbegynt utreise, slik det står beskrevet ovenfor. Det er ikke mulig å kun avbestille deler av flyreisen (f.eks. hjemreise) med Ticket Garantien. Dersom Ticket Garanti kun gjelder leiebil, vil Ticket Garanti opphøre tre (3) timer før siste mulige tidspunkt for henting av leiebilen. De gangene reisen består av mer enn ett moment med tanke på rutefly, hotell eller leiebil, kan Ticket Garanti kun benyttes dersom forutsetningene for ikke påbegynt reise ovenfor er oppfylte, eller hvis Ticket Garanti ikke har sluttet å gjelde for første delmoment av reisen. Dersom Ticket Garanti består av flere ulike produkter av rutefly, hotell eller leiebil, kan enkeltprodukter avbestilles med Ticket Garanti. Ticket Garantien anses da for oppbrukt og gjelder ikke for resterende produkter. En ny Ticket Garanti kan tegnes for gjenværende produkter i forbindelse med avbestillingen.

 

2.3    Avbestilling

 

2.3.1    Avbestillingen skal skje via henvendelse til Ticket Privatresor på telefon 21 49 39 00, eller i en av butikkene våre. Dersom avbestillingen skjer utenom åpningstidene våre kort tid før avreise, avbestiller du direkte hos det berørte flyselskapet og respektive hotell/arrangør.

 

2.3.2    Ticket Garanti er personlig. Eventuelle tilleggskostnader for medpassasjerer som ikke har tegnet Ticket Garanti, omfattes derfor ikke av Ticket Garanti og vil ikke bli refundert ved avbestilling.

 

2.3.3    Refusjon vil vanligvis skje innen to (2) uker fra og med avbestillingsøyeblikket. Refusjon vil vanligvis utføres til samme betalingsmiddel som ble brukt ved betalingen av reisen. Hvis reisen ble betalt med betalingskort i butikk, må kunden oppsøke butikken med samme betalingskort for at refusjonen skal skje til samme kort. Dersom kunden ikke har mulighet til å komme til butikken, skal refusjonen istedenfor skje til kundens bankkonto.

 

2.4    Annet

 

2.4.1    Ticket Garanti gjelder ikke for et reisefølge på ti (10) personer eller mer. For slike bestillinger ber vi dere vennligst kontakte oss på grupper@ticket.no for ytterligere informasjon og vilkår.

2.4.2    Ticket forbeholder seg retten til å nekte reisendes kjøp av Ticket Garanti dersom det foreligger mistanke om misbruk.

 

* * *

Bli oppringt clear
Vil du ha hjelp eller har spørsmål?
Oppgi telefonnummeret ditt så ringer vi deg opp så fort vi kan.
Takk. clear

Contact us
KUNDESERVICE
Trenger du hjelp? clear