21 49 39 00 Contact image

Kjøps- og reisevilkår

Skriv ut

1. Generelt

1.0.1  Vi er en formidler av produkter fra flyselskap og andre leverandører som for eksempel hotellagenter, leiebilfirmaer m.m. Disse fordeler selv antall plasser til ulike priser som vi presenterer på vår hjemmeside. De priser og plasser vi viser er helt utenfor vår kontroll og ikke noe som Ticket kan stå til ansvar for.

1.0.2  Ved kontakt med oss angående din bestilling er det kun du som hovedbestiller som har rettigheter til å gjøre endringer i din bestilling. Vennligst ha ordrenummer og/eller bestillingsnummer tilgjengelig ved kontakt.

1.0.3  Når sluttbetaling har kommet Ticket ihende og så snart vi har administrert din bestilling, sender vi deg en e-post med informasjon om din ordre. Vi administrerer normalt bestillinger innen 24 timer fra bestillingstidspunktet.

1.0.4  Vi reserverer oss for tekniske problemer og prisfeil som ligger utenfor vår kontroll, samt forbeholder oss retten til å kontakte bestilleren innen 24 på timer på hverdager for eventuelle endringer av bestillingen. I de tilfeller hvor penger er debitert et kort eller en bankkonto, kan det ta opp til flere bankdager før pengene er tilbakebetalt på kontoen. Observer at dette er bankens egne regler og ingenting vi kan påvirke.

1.0.5  Ved bestilling i helgen eller på helligdager, har vi rett til å komme tilbake til deg førstkommende virkedag.

1.0.6  Reisedokumenter leveres til den samme e-postadressen du oppga ved bestilling. Dersom du som kunde ønsker å få reisedokumentene levert per post, tilkommer det en administrativ avgift.

1.0.7  Vi har ikke ansvar for tekster, informasjon m.m. som andre parter, f.eks. leverandører, bookingsystem eller reisemagasin produserer.

1.0.8  Dersom det på eller i nærheten av ditt reisemål inntreffer en miljøkatastrofe, streik eller annen inngripende hendelse som gjør at den planlagte reisen ikke kan gjennomføres, kan vi som formidlere ikke holdes ansvarlig for dette.

1.0.9  For øvrig gjelder norske lover og reguleringer.

2. Kundens ansvar

2.0.1  Som kunde er du ansvarlig for å lese igjennom reisevilkårene før kjøp.

2.0.2  Som kunde er det ditt ansvar å kontrollere at du har mottatt bekreftelse/reisedokumenter innen 24 timer eller førstkommende virkedag. Dersom du ikke har mottatt reisedokumenter, ber vi deg ta kontakt med oss omgående.

2.0.3  Det er ditt ansvar som reisende å kontrollere at du har gyldige reisedokumenter, pass, visum, visum for mellomlanding, nødvendige vaksiner og eventuelt andre dokumenter som kreves.

2.0.4  Du som kunde er pliktig til å oppgi korrekt e-postadresse og telefonnummer, samt å lese nøye igjennom informasjonen vi gir deg. Etter bestilling og frem til hjemkomst må du jevnlig kontrollere innboksen tilhørende e-postadressen som du har oppgitt i bestillingen, da vi normalt informerer om for eksempel endring av flytider via e-post.

2.0.5  Det er veldig viktig at du oppgir korrekt e-postadresse ettersom vi ikke er ansvarlige for følger av feilaktige opplysninger, eller om ditt personlige spamfilter eller andre undermapper sorterer bort e-poster vi sender.

2.0.6  Før du gjennomfører din bestilling og betaler, er du som kunde pliktig til å kontrollere at alle opplysninger stemmer som for eksempel dato, tider, reiserute, destinasjon, og at alle de reisendes navn etc. er korrekte. Alle fornavn og etternavn må skrives i den rekkefølgen de står i passet, og stavingen må være identisk.

2.0.7  Som kunde er du pliktig til å påpeke feil eller mangler på plass for at vi skal kunne hjelpe til med å ordne opp i problemet. Se videre punkt 10.

2.0.8  Som kunde er du før du gjennomfører bestillingen, pliktig til å opplyse om viktig informasjon som kan være avgjørende for at du skal kunne gjennomføre reisen.

3. Bestilling

3.0.1  Du må være minst 18 år for å bestille reise på vår hjemmeside.

3.0.2  Vi kan ikke håndtere bestillinger med kun barn/ungdommer under 18 år.

3.0.3  Din bestilling er ikke bindende så lenge du ikke gjennomfører en betaling eller velger fakturering.

3.0.4  Bestillingen blir automatisk avbooket om du ikke sluttfører din betaling eller velger fakturering før den tiden som angis ved booking.

3.0.5  Vi gjør oppmerksom på at Angrerettloven av 21.12.2000 ikke gjelder ved kjøp av transport- og reiserelaterte tjenester som for eksempel innkvarteringer, jfr. lovens § 19 b).

4. Betaling

4.0.1  Du må være minst 18 år for å kunne betale på vår hjemmeside.

4.0.2  På betalingssiden fremgår vilkårene for betaling av din spesifikke bestilling.

4.0.3  Dersom du oppgir ukorrekte opplysninger, kan du i ettertid kreves å betale kostnader som oppstår.

4.0.4  Vi er ikke ansvarlige for betalinger som ikke har kommet oss i hende på grunn av tekniske problemer som er utenfor vår kontroll.

4.0.5  Din bestilling må sluttføres inn tidspunktet som oppgis ved bestilling. Om et kjøp ikke er sluttført innen dette tidspunktet, blir din reise automatisk avbestilt.

4.0.6  Vi benytter en såkalt SSL-kryptering. Dette beskytter all betalingsdata inkl. kortnummer, mot at uvedkommende skal kunne lese dette.

4.0.7  For mer informasjon angående betalingsmåte, se Betalingsinformasjon »

5. Priser

5.0.1  Prisene inkluderer skatter og avgifter som er kjent ved bestillingstidspunktet og inngår i bestillingen.

5.0.2  Ekstra kostnader som f.eks. bagasje, seating og innsjekking kan tilkomme avhengig av flyselskap og priskategori.

5.0.3  Lokale skatter kan forekomme, som f.eks. turistskatt (city tax) eller flyplassavgift. Disse betales lokalt på egen hånd.

5.0.4  Leverandører av fly, leiebil og hotell har ulike forkjøpskrav for ulike produkter/priser.

5.0.5  Som formidler reserverer vi oss mot eventuelle pris- og billettendringer fra flyselskap og/eller andre leverandører som hotellagenter og leiebilfirmaer.

5.0.6  Ved flyplassbytte kan det oppstå en transferkostnad som ikke inngår i reisens pris.

5.0.7  Ved lang transit er overnatting eller annen kompensasjon ikke inkludert.

5.0.8  Dersom du gjennomfører en bestilling på et tidspunkt der vi ikke har mulighet til å ferdigstille din bestilling mot leverandøren, forbeholder vi oss retten til å komme tilbake til deg med eventuell prisøkning eller tilbakebetaling. Du blir informert om dette innen 24 timer eller førstkommende virkedag etter bestillingstidspunktet.

6. Ombooking/endring

6.0.1  Om flyselskapet, hotellet eller leiebilleverandøren tillater ombooking eller navnendring, tilkommer det, utover den avgiften som leverandøren tar ut, en administrativ avgift for endringen.

6.0.2  Endringer må gjøres i god tid før utreise/hjemreise, og senest to virkedager før reisen skal gjennomføres.

7. Avbestilling

7.0.1  Avbestiller du din reise før du har valgt fakturering eller før du har betalt din bestilling, medfører det ingen kostnad.

7.0.2  Avbestiller du din reise etter du har valgt fakturering eller betalt din bestilling gjelder følgende: Om du ikke har tegnet noen avbestillingsforsikring vil det normalt ikke være noen tilbakebetaling. Unntagelse ved de tilfeller hvor andre vilkår fremkommer ved bestillingstidspunktet. Dersom du må avbestille din reise og ikke har tegnet avbestillingsbeskyttelse, forsøker vi naturligvis å hjelpe deg med å få tilbake så mye som mulig av reisens pris mot et administrativ gebyr. Har du tegnet en avbestillingsbeskyttelse kan du avbestille din reise i henhold til gjeldende regler for avbestillingsbeskyttelsen.

7.0.3  Du kan ikke avbestille en betalt reise via hjemmesiden. Dette må gjøres per telefon eller mail.

7.0.4  Om du ikke benytter utreisen (”Noshow”) blir normalt hjemreisen automatisk avbestilt av flyselskapet. Flyselskapet gir i slike tilfeller ingen tilbakebetaling.

7.0.5  Om du ikke kommer tidsnok til rett sted eller velger å ikke benytte hele eller deler av bestillingen, er ingen tilbakebetaling mulig.

8. Pass, visum og vaksiner

8.0.1 Som reisende er du selv ansvarlig for å ha gyldig pass, visum, visum for mellomlanding, nødvendige vaksiner og andre eventuelle dokumenter som kreves.

8.0.2 Dersom barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene eller om foreldre/foresatte har annet etternavn enn barnet, vennligst observer at visse destinasjoner krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte. For mer informasjon, vennligst kontakt leverandøren eller ambassaden for det aktuelle landet.

8.0.3 Vi er ikke ansvarlige for merkostnader som kan påløpe den reisende dersom visumsøknaden avvises. Det er ambassaden eller konsulatet i respektive land som håndterer visumærender. Reisende som ikke har godkjente reisedokumenter kan bli nektet ombordstigning eller innreise.

8.0.4 Som reisende er du selv ansvarlig for alle kostnader som tilkommer grunnet bristene i overnevnte formaliteter.

9. Reiseforsikring

9.0.1  Vi anbefaler alle som reiser utenlands å ha en form for reiseforsikring som beskyttelse mot uforutsette hendelser.

10. Avvikelser eller feil i produktet

10.0.1  Dersom ikke alt er som forventet, må du forsøke å få hjelp til å løse problemet på plass. Påpeker du ikke problemet omgående, innebærer det at vi ikke får mulighet til å hjelpe deg med å rette opp i feilen og da er det vanskelig å få erstatning når du komme hjem. Du påpeker feilen på plass eller ved å kontakte respektive leverandør. Kontaktinformasjon finner du som regel på din voucher.

10.0.2  Dersom problemet ikke løses på stedet og du vil sende inn en reklamasjon, fyller du ut dette skjemaet senest to måneder etter hjemkomst, med mindre ekstraordinære grunner foreligger. I de tilfeller der du ønsker å reklamere noe i forbindelse med transporten, som f.eks. mistet bagasje, innstilte fly eller andre omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll, skal reklamasjonen umiddelbart stilles direkte til berørte transportselskap.

10.0.3  Hvis reisende på egen hånd bekoster en oppgradering eller kjøp av en annen tjeneste på stedet uten å ha kontaktet leverandøren først, vil leverandøren ikke godkjenne tilbakebetaling av disse kostnadene. Transaksjonen anses da for å være en bindende avtale direkte mellom den reisende og leverandøren på stedet.

10.0.4  Er du ikke fornøyd med hvordan vi har håndtert ditt problem, kan du henvende deg til Flyklagenemda eller Klagenemda for pakkereiser. Vi ber deg uansett om å gi oss en mulighet til å ordne opp i problemet før du henvender deg til en klagenemnd. Kontakt klagenemdene via www.reiselivsforum.no eller Norsk Reiselivsforum, Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo.

11. Formidling av flybilletter

11.0.1  Avtalen for flyvningen tegnes mellom deg som kunde og flyselskapet. Vi fungerer kun som formidler og er dermed ikke en del av avtalen.

11.0.2  Flyselskapet er ansvarlig for korrekt gjennomføring av transporten. Eventuelle feil og/eller klager på transporten eller bagasjehåndteringen må rettes direkte til flyselskapet.

11.0.3  All oppgitte flytider er foreløpige, noe som også gjelder de tider som finnes i bestillingsbekreftelsen. Det er bestillerens ansvar og de reisendes ansvar å oppdatere seg på reglene for transport, som hvert flyselskap oppgir på sine hjemmesider.

11.0.4  Som reisende er du også ansvarlig for å kontrollere dine flydetaljer for både ut- og hjemreisen ved å logge deg inn med bestillingsnummer og etternavn på checkmytrip.com.

11.0.5  Tidene er lokale i det landet du reiser til, via og fra. Du som kunde er pliktig til å oppgi korrekt e-postadresse ved bestilling, samt å overvåke denne i tilfelle vi sender informasjon gjeldende eventuelle tidendringer på reisen.

11.0.6  Vi reserverer oss for alle eventuelle endringer og innstilte flyreiser.

11.0.7  Flyselskapet har rett til å gjøre endringer i bestillingen innen 24 timer etter at bestillingen er gjennomført. Om det skulle forekomme en endring av pris, forbeholder vi oss retten til å komme tilbake til deg med prisøkning eller eventuell tilbakebetaling. Dette blir du informert om innen 24 timer eller førstkommende virkedag etter bestillingstidspunktet.

11.0.8  Barnepriser tilbys hos de fleste flyselskap for barn som er fylt 2 og ennå ikke fylt 12 år. Som spedbarn (infant) regnes barn som (før reisen er avsluttet) ikke har rukket å fylle 2 år.

11.0.9  Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn/ungdom under 18 år som reiser alene.

11.0.10  Vi er ikke ansvarlige for feilaktig informasjon fra flyselskapet gjeldende eventuelle mellomlandinger, samt mistet fly på grunn av at den reisende ikke har notert seg flytidendringer.

11.0.11  Dersom du har valgt å bestille en reise bestående av to enkeltbilletter, innebærer det at dersom den ene flystrekningen av en eller annen grunn ikke gjennomføres som planlagt, avbestilles/endres ikke den andre flystrekningen automatisk. Du er da selv ansvarlig for å booke om billetten. Du må selv stå for eventuelle merkostnader.

11.0.12  Hvis du som reisende har en dobbelbestilling kan flyselskapet avbestille reisene. Dette gjelder også selv om bestillingene er gjort hos ulike reisebyråer eller direkte hos flyselskapet. Vi er ikke ansvarlige for avbestillinger som flyselskapene gjør ved disse tilfellene, og står ikke for eventuelle merkostnader som kan oppstå.

11.0.13  Transport ved flyplassbytte er ikke inkludert i prisen og bekostes på egen hånd. Det samme gjelder overnatting ved lang transit.

For informasjon om IATAs flyregler, klikk her »
For informasjon om EUs forordninger om flypassasjerenes rettigheter i forhold til flyselskapet, klikk her »
Liste over flyselskap som forbys i EU, klikk her »

12. Flytider/endring av flytider

12.0.1  Samtlige tider er oppgitt i lokal tid for hvert land. Flyselskapene kan endre sine flytider på kort varsel. Dersom vi har mottatt informasjon fra flyselskapet om en tidendring, informerer vi den reisende om endringen via e-post.

12.0.2  Vi er ikke ansvarlige for flyselskapene tidendringer eller innstilte fly. Dersom den reisende blir skadelidende, skal klager rettes direkte mot flyselskapet. En flytidendring gir ikke rett til prisavslag, erstatningsreise eller annen kompensasjon fra oss.

12.0.3  Dersom flyselskapet innstiller din flyreise uten å tilby alternativ, tilbakebetaler vi summen for den innstilte billetten.

12.0.4  Om flyselskapet innstiller din flyreise men tilbyr deg å velge mellom alternativ reise eller avbestilling, følger vi flyselskapets retningslinjer gjeldende avbestillingskostnader. Velger du å avbestille, tar vi en administrativ avgift.

12.0.5  I de tilfeller hvor din reise får en tidendring, informeres du normalt om dette kun via e-post med de nye flytidene. Dette sendes til den e-postadressen du oppga ved bestilling. Som reisende bør du derfor kontinuerlig kontrollere om du har mottatt e-post fra oss. Flydetaljer for en reise skal også kontrolleres gjennom å logge inn med bestillingsnummer og etternavn på www.checkmytrip.com. Dette må man også gjøre før hjemreise.

12.0.6  Dersom tidendringen medfører sen ankomst til destinasjonen, er du selv ansvarlig for å kontakte eventuelt hotell eller leiebilfirma om dette. I de tilfeller der du har bestilt en separat avslutningsreise, er vi ikke ansvarlig dersom du ikke skulle rekke forbindelsen.

12.0.7  Vi er ikke ansvarlige for e-post som av en eller annen grunn ikke når mottakeren (eksempelvis spamfilter).

13. Bagasje

13.0.1  For eksakt informasjon om bagasje på din reise, henviser vi til flyselskapets egne regler og bestemmelser som du finner på det respektive flyselskapets hjemmeside.

13.0.2  Ved avbestilling tilbakebetaler ikke flyselskapet kostnaden for bestilt bagasje.

14. Sitteplass på fly

14.0.1  For eksakt informasjon om sitteplasser på flyet på din reise, henviser vi til flyselskapets egne regler og bestemmelser som du finner på det respektive flyselskapets hjemmeside.

14.0.2  Ved avbestilling tilbakebetales ikke kostnaden for bestilt sitteplass.

14.0.3  Flyselskapet forbeholder seg retten til å endre din sitteplass.

15. Formidling av hotell

15.0.1  Ved bestilling av hotell er du ansvarlig for å skrive ut og ta med voucher. En voucher er et bevis på din bestilling og betaling, og skal leveres til hotellet ved ankomst.

15.0.2  Om du regner med å ankomme sent til hotellet, er du selv ansvarlig for å informere hotellet om dette. Hotellet har rett til å avbestille ditt rom dersom sen ankomst ikke er meldt fra om på forhånd.

15.0.3  Ønskemål på hotellet kan aldri garanteres, men er kun et ønske.

15.0.4  Hotell er ikke tilbakebetalingsbare med unntak av de hotell som presenteres med ”Fri avbestilling” eller lignende i bestillingsprosessen.

15.0.5  Dersom ikke alt har vært tilfredsstillende, må du forsøke å rette opp problemet på stedet. Påpeker du ikke problemet omgående, innebærer det at vi ikke får mulighet til å hjelpe deg med å rette opp feilen og da er det vanskelig å få erstatning når du kommer hjem. Du gir beskjed ved å si i fra om problemet på plassen eller ved å kontakte respektive leverandør. Kontaktinformasjon finner du som regel på din voucher.

16. Formidling av transfer

16.0.1  Du er selv ansvarlig for å lese igjennom de vilkår som gjelder akkurat din transfer. Vilkårene varierer avhengig av destinasjon og reisemåte. Vilkårene finner du på din voucher.

16.0.2  Ved bestilling av transfer er du selv ansvarlig for å skrive ut og ta med voucher. En voucher er ditt bevis på bestilling og betaling, og skal leveres til transportøren.

16.0.3  Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake til deg innen 24 timer etter bestilling eller førstkommende virkedag dersom din transfer ikke kunne bekreftes. Ved disse tilfellene gjelder full tilbakebetaling av transferen.

17. Formidling av leiebil

17.0.1  Du er selv ansvarlig for å lese igjennom den produktinformasjonen som gjelder for din bestilling. Vilkårene varierer avhengig av destinasjon.

17.0.2  Ved bestilling av leiebil er du selv ansvarlig for å skrive ut og ta med voucher. En voucher er ditt bevis på bestilling og betaling, og skal vises ved henting av leiebilen.

17.0.3  Når du henter leiebilen må du vise et kredittkort i sjåførens navn der leiebilleverandøren reserverer en sum som depositum.

17.0.4  Er leiebilen på forespørsel, kommer vi tilbake til deg så snart som mulig etter bestilling.

17.0.5  Ønskemål om tilvalg som f.eks. kjettinger, barnestoler eller annet, betales på stedet og kan aldri garanteres.

17.0.6  Ved uklarheter rundt henting må du forsøke å ordne opp i problemet på stedet. Påpeker du ikke problemet omgående, innebærer det at vi ikke får mulighet til å hjelpe deg med å rette opp feilen og da er det vanskelig å få erstatning når du kommer hjem. Du påpeker feilen til leiebilleverandøren eller ved å kontakte det nummeret som står på voucheren.

18. Registreringsvilkår og behandling av personopplysninger

18.0.1  Vennligst se Registreringsvilkår

 

Reisevilkår Ticket Pakke – skreddersydd pakkereise med rutefly

Ticket Pakke er en individuell pakkereise bestående av rutefly og hotell fra våre ledende leverandører. Det er et rimelig alternativ for deg som vil skreddersy en reise til tradisjonelle reisemål, uten behov for skandinavisktalende guider eller annen lokal service.
 
 
Hva skiller Ticket Pakke fra en charterreise?

 • Ticket Pakke har ikke eget personale på reisemålet. Når du lander på din destinasjon, må du selv ta deg fra flyplassen til hotellet. Taxi er ofte den enkleste og smidigste løsningen. Vi kan også tilby leiebil til gunstige priser.
 • Ticket Pakke tilbyr ikke service i form av velkomstinformasjon, lokale utflukter eller andre arrangementer som ofte tilbys hos tradisjonelle charterarrangører. Vil du ta del av dette, kjøper du det på destinasjonen av lokale utfluktsarrangører (oftest med engelsktalende guider). Våre butikker kan hjelpe deg med transfer, teaterbilletter, fotballbilletter og andre arrangementer på enkelte av våre destinasjoner.
 • Med Ticket Pakke kan du skreddersy reisen din. Du velger selv hvor mange dager pakkereisen din skal bestå av, alt fra noen dager og opp til flere uker. Du velger selv de ukedager som passer deg best. Du velger også hotell som passer dine behov. I tillegg til våre personlige favoritter, får du tilgang til hele vårt hotelltilbud, med alt fra meget enkel standard til elegante 5-stjerners hoteller.
 • Ticket Pakke sender alle reisedokumenter per e-post.  

   
 • Det er veldig viktig at du angir korrekt e-postadresse da Ticket ikke står ansvarlig for konsekvenser av at det er lagt inn feilaktige opplysninger, eller om ditt personlige spamfilter sorterer bort e-post som vi sender.
 • Du som kunde er ansvarlig for å oppgi korrekt e-post adresse og telefonnummer samt å nøye gå gjennom den informasjonen som vi sender til deg pr e-post. Etter bestilling og frem til hjemkomst på reise bestilt på Ticket.no bør du sjekke din e-post som du har angitt i bestillingen da vi kun informerer om potensielle tidtabellsendringer via e-post.


Bestilling 

 • Du må være minst 18 år for å kunne bestille reiser på vår hjemmeside. Er du under 18 år, ber vi deg kontakte en av våre butikker for bestilling. 
 • Du plikter å påse at fullstendig navn (slik det fremkommer av pass) er riktig stavet samt at flytider, datoer og reiserute er korrekt. Ved å godkjenne bestillingen aksepteres dette ansvaret i sin helhet. Du kan bestille reiser for andre enn deg selv, men du er selv ansvarlig for bestillingen.
 • Ved bestilling av reise inkluderes det som oppgis ved bestilling og omfattes av flyselskapenes/hotellenes servicetilbud. Eventuell forhåndsbestilling av seter på fly, spesielle romtyper på hotell m.v. kan ikke garanteres på forhånd. Transport til/fra/mellom flyplasser samt andre tjenester som ikke er spesifisert ved bestillingstidspunktet omfattes ikke.

 

Betaling

 • Reisen må være betalt innen fristen som oppgis ved bestilling. Dersom vi ikke har registrert betalingen innen fristen, vil bestillingen automatisk bli avbestilt. Du betaler enkelt og trygt på Ticket.no med Visa, MasterCard. 
 •  Ønsker du å betale din onlinebestilling i noen av våre butikker er dette mulig mot ett administarasjons gebyr. Ved betaling i  butikk med Ticketkort eller Tickets gavekort tillkommer ingen administrasjons gebyr. 
 • Du har ingen økonomiske forpliktelser før du har betalt reisen, helt eller delvis. Dvs. at du kan ombestemme deg og avbestille frem til du betaler. Bestillinger må normalt betales samtidig med bestilling.


Priser

 • Antall tilgjengelige plasser er begrenset og priser varierer med flyselskapenes og hotelleverandørenes tilbud og etterspørsel.
 • Prisene inkluderer skatter og avgifter som kjennes til ved bestilling. Enkelte land har, i tillegg til de skatter som finnes i din billettpris, flyplassavgifter og/eller turistskatter. Disse skattene skal betales på avreise- eller ankomstflyplass. Landene kan med kort varsel endre reglene for disse skattene, både mellom bestillingstidspunkt og avreise samt mellom avreise og hjemreise.
 • Ved eventuelt flyplassbytte kan det oppstå transportkostnader samt overnatting som ikke inngår i reisens pris.
 • Mange flyselskap tar ekstra avgift for bagasje, innsjekking etc. Dette betaler du selv på flyplassen, direkte til flyselskapet.
 • Dersom det på eller i nærheten av ditt reisemål inntreffer miljøkatastrofe, krigshandling, streik eller andre inngripende hendelser som gjør at den planlagte reisen ikke kan gjennomføre, kan ikke Ticket holdes ansvarlig for dette.
 • Ticket reserverer seg mot eventuelle pris- og billettendringer fra flyselskap og/eller andre leverandører som hotellagenter og leiebilfirmaer.
 • Ticket reserverer seg mot tekniske feil da slike endringer står utenfor Tickets kontroll.
 • Innen 24 timer (eller førstkommende virkedag) har Ticket mulighet til å komme tilbake til kunden dersom noe har gått galt med bookingen som kan påvirke pris eller annet. Ticket har rett til å kreve eventuell ny pris som måtte oppstå.
 • Barnepriser tilbys av enkelte flyselskap, men ikke alle. Eventuelle barnerabatter gjelder for barn mellom 2 og 12 år (ennå ikke fylt 12 år). Barn som ikke har fylt 2 år før reisen er avsluttet, regnes som spedbarn (infant). I våre barnepriser er eventuelle rabatter allerede fratrukket.


Force majeur og ansvar

 • Force majeur, dvs. nødstilfeller, slik som naturkatastrofer, krig, streik o.l. anses å være utenfor både Tickets og reisearrangøren/flyselskapets kontroll. Vi kan derfor ikke holdes økonomisk ansvarlig for utlegg eller konsekvenser dette måtte medføre. Ticket opptrer som formidler av reiser og påtar seg intet ansvar for kostnader og tap som følge av egeninitierte utgifter uten forhåndsgodkjennelse fra Ticket. Ticket kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, konsekvenstap, som kunden måtte bli påført som følge av feil, kanselleringer eller forsinkelser. Ved bestilling av pakkereiser henviser vil tilpakkereiseloven.
 • Kunden plikter å lese alle reisedokumenter fra Ticket og reisearrangøren/ flyselskapet. Kommunikasjon mellom Ticket.no og kunde vil hovedsaklig foregå via e-post, eventuelt telefon og post. Kunden plikter videre å være oppdatert om reiserute, både før og under reisen. Nødvendige reise-dokumenter, slik som gyldig pass, visum, vaksinasjonsbevis, reiseforsikring er kundens ansvar å medbringe på reisen. Kunden er selv ansvarlig for å avgjøre om en reise kan gjennomføres dersom Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til et land eller område. Ticket formidler reiser dit det er mulig og forholder seg til gjeldende anbefalinger fra norske myndigheter. Den reisende kan selv holde seg oppdatert om reiseråd på UD's landsider.


Endringer 

Fra flyselskapene:

 • Tider og reiserute kan endres etter bestilling, noe flyselskaper forbeholder seg retten til. Du vil få beskjed om større endringer (mer enn en halvtime senere/tidligere) som oppstår før du reiser fra Norge. Vi kan kontakte deg via e-post/telefon/brev, så sørg for å sjekke eventuelle beskjeder i god tid før avreise. Du kan også forhøre deg med flyselskapet om tider og/eller reiserute er endret, eller sjekke detaljene i reiseruten på www.checkmytrip.com. Når du har startet reisen, må du selv undersøke om tider endrer seg, ettersom vi ikke får tak i deg på reisen. Ring flyselskapet lokalt mellom 7 og 3 dager før videre-/hjemreise, slik at du får opplysninger du trenger. Ved å ringe flyselskapet på reisemålet gir du samtidig beskjed om at du skal reise slik du har bestilt og de vil rebekrefte setet ditt. Visse selskaper krever at du ringer og rebekrefter, og ved å gi beskjed, vil du bli prioritert ved f.eks. overbookinger, dvs. i de tilfellene hvor flere passasjerer møter opp til en flyavgang enn det fysisk er plass til om bord.
 • Om en tidendring innbærer endringer av antall reisedager, justeres prisen i motsvarende grad, alternativ kan vi tilby ett annet fly. Dette alternativet kan da innbære andre tidspunkt og eventuelle mellomlandinger. Ved en tidendring av en eller flere dager vil du også kunne få mulgiheten til å få full refundering.
 • Om en tidendring medfører sen ankomst til destinasjonen der du selv som kunde som har ansvarer for å kontakte eventuellet leiebils firma om dette. 
 • I de tilfeller du har booket en separat reise er ikke Ticket ansvarlig for eventuell uteblitt tilkobling (missed connection).
 • Ticket står ikke til ansvar for e-post som av ulike årsaker ikke har nådd mottager (på grunn av for eksempel spamfilter).


Kundens frivillige endringer:

 • Ticketpakke booket via ticket.no er ikke endringsbar. Visse hotellbestillinger kan endres mot leverandørens gebyr samt Tickets administrative avgift på kr 595,- bookingnummer.
 • Det er sjelden mulig å gjøre en navnendring på Ticketpakken. I de tilfeller flyselskapet godtar dette tilkommer det en avgift som kan tilsvare hele billettens pris. 
   


Avbestilling

 • Flybilletter kan som regel ikke refunderes etter at du har betalt hele eller deler av billetten. Dersom flybilletten er refunderbar, gjelder leverandørens avbestillingsgebyr samt Tickets administrative avgift på kr 595,- pr person. Du kan tegne Ticketgaranti - en avbestillingsbeskyttelse som sikrer deg refusjon hvis du ikke kan reise slik du har bestilt. Priser og betingelser for Ticketgaranti finner du her. Vær oppmerksom på at Ticketgaranti gjelder inntil 3 timer før avreise og kan kun bestilles for reiser som starter i Norge. Garantien må tegnes samtidig med bestilling av reisen og kan ikke bestilles eller refunderes i etterkant.
 • Avbestilling/refusjon av andre reisetjenester (hotell, leiebil m.v.) har ulike betingelser. Minimum kostnad er kr 595 per person. Avbestilling/refusjon av reiser (fly, hotell m.v.) etter at reisen er påbegynt er normalt ikke mulig.
 • Du kan ikke avbestille en betalt reise via www.ticket.no. Ved avbestilling må du besøke en av våre butikker eller ringe Ferietelefonen 21 49 39 00.
 • Dersom du ikke benytter deg av utreisen (”No show”) blir hjemreisen automatisk avbestilt. I slike tilfeller er tilbakebetaling ikke mulig.
 • Dersom du ikke møter opp på riktig tidspunkt eller på riktig sted, eller du ikke utnytter deg av hele eller deler av billetten, er ingen tilbakebetaling mulig.


Billetter

 • Fra 1. juni 2008 utstedes nesten alle billetter elektronisk. For elektroniske billetter vil bestillingen ligge i flyselskapets reservasjonssystem og du slipper å ta med deg en billett på reisen. Visse flyselskaper krever et kredittkort for å kunne reise på elektroniske billetter (e-tickets), men for disse billettene kontakter vi deg igjen med detaljer. Ta med utskrift av reiseruten du får tilsendt til innsjekking sammen med gyldig pass og evt. visum. 
 • Visse flyselskaper og flystrekninger kan fortsatt ikke gjennomføres med elektronisk billett, og du vil da få utstedt billett av flyselskapet på flyplassen. Dette er kun mulig dersom samme flyselskap benyttes på ut- og hjemreise, ikke i kombinasjon med flere flyselskaper. Ticket tar derfor forbehold om at reisen ikke kan gjennomføres med elektroniske billetter og visse endringer i reiserute og/eller tillegg i flypris kan tilkomme grunnet dette. Full refusjon kan i disse tilfeller gis inntil billetten er utstedt.


Den reisendes ansvar 

 • Den reisende er selv ansvarlig for at gitte opplysninger, slik som reiserute, datoer og klokkeslett, fullt navn, kontaktinformasjon og annet er korrekt. Dersom den reisende er under 18 år og reiser uten foreldre/foresatte, gjelder spesielle vilkår. Vennligst kontakt Ferietelefonen på 21 49 39 00 eller e-postticket@ticket.no for bestilling av reiser for passasjerer under 18 år.
 • Ved bestilling på Ticket.no har bestiller av reisen fullt ansvar for at reisen blir korrekt, herunder kontroll av mottatte reisedokumenter (elektroniske eller fysiske billetter) samt å sørge for gyldig pass, visum m.v. Den reisende er også ansvarlig for å holde seg orientert om endrede tider og reise-forhold samt å møte opp til innsjekking til rett tid, fastsatt av flyselskapet eller hotellet.


Pass, visum og vaksiner

 • Gyldig pass er eneste legitimasjon som gjelder for nordmenn i alle land. Sørg derfor for å ha gyldig pass med deg på reisen. Passet må minst være gyldig 6 måneder etter hjemreise.
 • Visse land krever også visum for innreise. Her må det ofte søkes om visum i god tid i forveien. Vennligst sjekk med gjeldende lands ambassade eller konsulat om du trenger visum for din reise. Vær oppmerksom på at visse land krever transitt-visum for mellomlanding/flybytte. For ikke-norske statsborgere gjelder andre regler. Vennligst undersøk dette med ambassaden. De fleste visumfrie land krever at man har tur/returreise, gyldig reiseforsikring og penger nok til å forsørge seg under oppholdet, for å akseptere innreise til landet.
 • Visse områder i verden krever spesielle vaksinasjoner i forkant og det er alltid fornuftig å kontakte lege/Folkehelseinstituttet eller vaksinasjonskontor i god tid før du reiser. Visse vaksiner må tas i omganger med flere måneders mellomrom. For helseråd forholder Ticket seg til informasjon fra Folkehelseinstituttet og den reisende kan holde seg oppdatert om helseforhold på www.fhi.no.


Reiseforsikring

 • Vi anbefaler på det sterkeste at alle som reiser har gyldig reiseforsikring. Europeiske Reiseforsikring kan bestilles på Ticket.no ved bestilling av reise, eller ved å kontakte  Ferietelefonen 21 49 39 00.


Innsjekking

 • Innsjekkingstider varierer med hvilken flyplass du reiser fra, hvor du skal reise til og hvilket flyselskap du reiser med. Sørg for å undersøke når du senest må møte opp på flyplassen. Anbefalt oppmøte varierer, og enkelte reiser krever oppmøte helt opp til 4 timer før avreise. Vær oppmerksom på at innsjekkingsskranken stenger en viss tid før avreise, fastsatt av flyselskapet. Passasjerer som ikke overholder denne tiden regnes som no-show-passasjerer og mister dermed sine rettigheter til å reise på den kjøpte billetten. No-show betyr "ikke fremmøtt" og betyr at en passasjer ikke har møtt opp til den bestilte fly-avgangen. Når man ikke møter tidsnok til reisen mister billetten sin verdi. Dette gjelder også grunnet eksterne forhold, slik som følger av f.eks. forsinket transportmiddel til flyplassen.


Hotell og beliggenhet 

 • Vær oppmerksom på at enkelte hoteller står listet i forhold til nærmeste flyplass og kan befinne seg utenfor en by. Dette vil i så fall merkes med "Sted:" i oversikten, slik at du kan forsikre deg om at hotellet ligger i den byen du ønsker å bo i. Vær spesielt oppmerksom på hoteller listet under byen Barcelona, som gir mange alternativer i nærliggende badebyer. Det er kundens ansvar å velge hotell med ønsket beliggenhet.


Dobbelbestillinger

 • Hvis bestilleren, eller annen person foretar flere bestillinger på samme flyreise med samme navn og samme e-post adresse, kan flyselskapet kansellere samtlige bestillinger. Ticket står ikke ansvarlig for disse kanselleringer uansett om bestillingen er foretatt på annen webside enn Ticket.no eller via et annet reisebyrå.


NB! Vi gjør oppmerksom på at Angrerettsloven av 21.12.2000 ikke gjelder ved kjøp av reisetjenester, jfr lovens § 19 b).

 • Våre billetter blir automatisk belastet og utstedt, også utenfor våre åpningstider. Ønskemål i bestillingen samt mail hindrer ikke dette.


Eventuelle reklamasjoner

 • Hvis noe uforutsett inntreffer eller du føler du har noe å utsette på en tjeneste du har bestilt gjennom Ticket.no er det viktig å prøve å få hjelp på stedet. Blir leverandøren (flyselskap/hotell e.l.) konfrontert med eventuelle mangler har de mulighet å rette opp mangelen. Dersom du ikke påklager mens du er på reise, blir det vanskelig å søke erstatning når du kommer hjem. Dersom problemet ikke har blitt løst på stedet, sender du en skriftlig reklamasjon med nødvendig dokumentasjon per e-post til ticket@ticket.no eller per post til Ticket Internett, Ensjøveien 23 B,
  ​0661 Oslo innen rimelig tid (senest 4 uker etter hjemkomst). Vi vil så gjøre vårt ytterste for å hjelpe eller videreformidle klagen til rette innstans. Når det gjelder tapt/forsinket bagasje, skal dette reklameres direkte til flyselskapet på flyplassen og/eller ditt forsikringsselskap.

 

Lukk

Bli oppringt!

Vil du hjelp eller har spørsmål?
Angi ditt telefonnummer så ringer vi deg opp så fort vi kan!