Fakta Ticket

Antall butikker:
52 i Sverige og 19 i Norge

Telefonservice: i:
Sverige og Norge

Gjennomsnittlig årsverk:
277 i Sverige og 76 i Norge

Internettsider i:
Sverige, Norge, Danmark og Finland

ECPAT - posisjon mot barnesexturisme

Ticket tar aktiv stilling mot barnesexturisme. Vi engasjerer oss i arbeidet mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn gjennom å støtte ECPAT Sverige, som er en ideell organisasjon som arbeider med å forebygge og stoppe alle former for barnesexhandel. Organisasjonen ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficing in children for sexual purposes) ble dannet i Thailand i 1990 av en gruppe sosialarbeidere, som en reaksjon mot den raskt voksende barnesexhandelen. I 1996 ble ECPAT etablert i Sverige.

Arbeidet bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter, og spesielt artikkel 34 som omhandler kommersiell seksuell utnyttelse av mindreårige. Barnekonvensjonen slår fast at med mindreårige menes alle personer under 18 år.

Ticket fordømmer alle former for seksuell utnyttelse av barn, og vi støtter alle lover som er skapt for å forhindre og straffe slike brudd. Ticket anmoder at alle ansatte, partnere og kunder aldri selv utnytter barn, samt alltid anmelder tilfeller av dette som man gjøres kjent med.

Ticket medvirker aktivt i bekjempelsen gjennom å ta følgende grep:

Reisepolicy - I samtlige aktiviteter og relasjoner tar vi kraftig avstand fra alle former for seksuell utnyttelse av barn, både hjemme i Norge og på jobbreiser i utlandet. Vi besøker ikke barer, restauranter osv. der mindreårige eksponeres seksuelt. Mistenker vi sexhandel med barn, så rapporterer vi det til politiet.

Markedsføring - I informasjons- og markedsføringskampanjer for tjenester og/eller varer skal utformingen ikke spille på, eller på annen måte fremstille barn på en seksuell måte. Dette gjelder både i tekst og bilder.

IT policy - Det er ikke tillatt å søke etter barnepornografi på internett eller å søke kontakt/avtale møter med barn via chat, diskusjonsgrupper eller andre forum med seksuelle hensikter. Oppdages barnepornografi på ansattes datamaskiner, anmeldes det til politiet.

Lukk

Bli oppringt!

Vil du hjelp eller har spørsmål?
Angi ditt telefonnummer så ringer vi deg opp så fort vi kan!