21 49 39 00 Våre butikker

Vår bærekraftsvisjon

Vi vil arbeide for et langsiktig, bærekraftig reiseliv - både i dag og for kommende generasjoner. For oss og for våre leverandører og kunder er maksimeringen av turismens positive effekter, sammen med minimeringen av de negative det aller viktigste. Vår kompetanse gir de reisende mulighet til mere bærekraftige reiser, ved at vi tilbyr og tipser om mer bærekraftige valg ved en feriereise. På denne måten bygger vi de beste forutsetningene for fremtiden, både for Tickets fremtid såvel som for vårt klima.   

 

Vår virksomhet bygger på våre kunders, medarbeideres og samfunnets langsiktige tillit. Vårt bærekraftsarbeid gjennomsyrer hele virksomheten og gjelder både beslutninger som påvirker virksomhetens fremtid såvel som det daglige arbeidet. Arbeidet gjelder ikke bare spørsmål koblet til miljø og klima, men også medarbeider- og samfunnsspørsmål. 
 

 

Sosialt ansvar

Turismen er en viktig inntektskilde for utallige mennesker. Hele turismens fremtid er ikke bare avhengig av klimaets tilstand, men også samfunnet og den lokale kulturens tilstand på reisemålene i vertslandet. Menneskene vil fortsette å reise til spennende steder, men er i dag bevisste på den påvirkningen som reiser og utnyttelse kan ha.

 

Ticket vil bidra til et bedre samfunn, og det er en bevissthet innen selskapet i å engasjere seg i spørsmål som ligger nær vår virksomhet. Vi samarbeider derfor med organisasjonen New Hope, hvis visjon er at alle barn skal ha rett til å gå på skole og rett til forebyggende helsetjenester, samt ECPAT som jobber mot barnesexturisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbeideransvar

Ticket er en servicebedrift. Medarbeidernes komptanse, erfaring, trivsel og motivasjon er derfor avgjørende. Vår organisasjon har et tydelig verdigrunnlag og en bevissthet omkring hvilke merverdier som skal tas best mulig vare på. 

Som arbeidsgiver fremmer Ticket god helse og kompetanseutvikling hos de ansatte. Ticket er en verdistyrt virksomhet, noe som påvirker hvordan vi agerer internt og eksternt. Dette verdigrunnlaget er viktig for vår sterke posisjon og fortsatte utvikling innen reisebransjen. 

 

Internt miljøarbeid

Omsorg for klimaet vårt er et viktig spørsmål for Ticket og inngår som en integrert del av virksomheten. Det er en del av vår oppgave å drive virksomheten slik at de negative effektene for klimaet vårt minimeres og at råvarer og energi brukes på en effektiv måte slik at en bærekraftig utvikling fremmes. 


Dette skal først og fremst skje gjennom at:

  • Fremme våre medarbeideres engasjement, delaktighet og kunnskap omkring miljøspørsmål. Vi skal involvere og fortløpende lære opp alle ansatte i vårt miljøarbeide.  
  • Gjøre det enklere for kunden å velge miljøvennlige alternativer i reiseprosessen.
  • Strebe etter å samarbeide med miljøbevisste leverandører og partnere.
  • Aktivt arbeide for å minimere papirbruken i det daglige arbeidet gjennom å delta i utviklingen av elektroniske dokumenter som feks billetter,  følgebrev og fakturaer. 
  • Strebe etter kun å bruke produkter og materialer som naturen klarer å bryte ned. 
  • Effektivisere bruken av elektrisitet, vann og energi. 
  • Bruke miljøbiler som tjenestebiler.
  • Ha en miljøbevisst reisepolicy for våre tjenestereiser.

I hver butikk skal det være en miljøansvarlig. Deres oppgave er å passe på at vi i respektive butikk arbeider for bærekraftige reiser i henhold til vår miljøpolicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukk

Bli oppringt!

Vil du hjelp eller har spørsmål?
Angi ditt telefonnummer så ringer vi deg opp så fort vi kan!

Contact us
KUNDESERVICE
Trenger du hjelp? clear