Dette synes vi er viktigst når vi bestiller flybilletter

Hva er det viktigste for deg ved valg av fly når du reiser utenlands på ferie? Dette spørsmålet ble stilt i Tickets store undersøkelse om nordmenns reisevaner og favorittreisemål. De fleste svarte at pris er viktigst etterfulgt av at det er direktefly. Hva er viktigst for deg?

Hva er det viktigste for deg ved valg av fly når du reiser utenlands på ferie?

Det som kom ut som den viktigste faktoren er pris. 28 prosent av respondentene svarte dette. Deretter kom direktefly med 26 prosent. 11 prosent svarte at alt inngår i prisen er viktigst (bagasje, spesifisert sete etc.), 10 prosent svarte bra reisetider mht klokkelett og 9 prosent svarte velrenomert flyselskap. Kort reisetid og skandinavisk support og/eller besetning ombord er mindre viktig for de fleste. 6 prosent svarte at kort reisetid var viktigst og kun 1 prosent svarte skandinavisk support og/eller besetning ombord.

Nedenfor ser du en oppsummering fra undersøkelsen.

  • Prisen – 28 prosent
  • Direktefly – 26 prosent
  • At alt inngår i prisen (bagasje, spesifisert sete etc.) – 11 prosent
  • Bra reisetider mht klokkeslett – 10 prosent
  • Velrenomert flyselskap – 9 prosent
  • Kort reisetid – 6 prosent
  • Skandinavisk support og/eller bestetning ombord – 1 prosent
  • Jeg flyr ikke utenlands på ferie – 4 prosent

Dette er hentet fra Tickets Sifo-undersøkelse. Undersøkelsen har et riksrepresentativt utvalg.

Bestill flybilletter her.

ticketnoinsta