Hvor interessert er vi egentlig i treningsreiser?

Treningsreiser, både reiser der deltakerne får prøvd seg på en stor variasjon av ulike aktiviteter eller mer nisjepregede spesialreiser, har vært et aktuelt tema i flere år. I følge Tickets siste undersøkelse har 14 prosent av oss en veldig stor eller ganske stor interesse for treningsreiser.

Å kombinere en ferie med fysisk aktivitet har blitt mer populært de siste årene. Tidligere var det kun et veldig begrenset antall som interessert seg for treningsreiser til utlandet, men i takt med at etableringen av rene treningshotell og sterke hotellkonsepter utvikles og tilpasses har også interessen økt. I tillegg er det en stor trend og mange som har interesse for trening og en sunn livsstil.

Interessen for treningsreiser er størst blant aldersgruppen 18 – 30 år. Mange i denne aldersgruppen trener mye på hjemmebane og for dem er det helt naturlig å ta med seg denne vanen også på ferie. En treningsreise kan for eksempel brukes til å teste ut nye aktiviteter og forbedre ferdighetene i det man allerede driver med til vanlig. Da har man tid og kan få hjelp til treningen av profesjonelle instruktører.

Interessen for treningsreiser er derimot minst i aldersgruppene 51 – 65 år og over 66 år. Mange i denne alderen har blitt pensjonister, og har da bedre mulighet til å disponere tiden sin og få tid til trening og mosjon i hverdag slik at behovet for en treningsreise går minsker.Det er også en viss forskjell på interessen avhengig av hvor i landet man bor. Størst interesse for treningsreiser har de som bor i Oslo/Akershus der 16 prosent oppgir at de har stor eller ganske stor interesse av slike reiser. 6 av 10 oppgir at de er veldig lite interessert i treningsreiser i 2019. Lavest interesse har de som bor i Indre Østlandet eller i Nord Norge med hhv 65 og 64 prosent.

Hvor stor eller liten er din interesse for å reise må en treningsreise i 2019?

 

  1. Veldig stor, 3 prosent
  2. Ganske stor, 11 prosent
  3. Ganske liten, 21 prosent
  4. Veldig liten, 59 prosent
  5. Usikker/vet ikke, 6 prosent

 

Kilde: Tickets Kantar Sifoundersøkelse, riksrepresentativt utvalg

 

ticketnoinsta