Fakta Ticket

Antall butikker:
52 i Sverige og 19 i Norge

Telefonservice i:

Sverige og Norge

Gjennomsnittlig årsverk:

230 i Sverige og 92 i Norge

Internettsider i:

Sverige, Norge, Danmark og Finland

Miljø og sosialt ansvar

Vi i Ticket er overbevist om at virksomheten vår bygger på en langsiktig tillit fra våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss. Vårt miljøarbeid handler om å ta langsiktig ansvar både i vårt daglige arbeid, med også i større miljø- og samfunnsspørsmål. Vi anser at arbeidet med disse spørsmålene er viktig for våre kunder når de velger hvilken reisebedrift de skal bruke.

Internt miljøarbeide

Gjennom et fremgangsrikt internt miljøarbeide forsterker vi troverdigheten i vår visjon om å skape en bærekraftig fremtid. Hovedmålet er å redusere miljøbelastningen fra vår daglige virksomhet. Det kan blant annet handle om hvordan vi håndterer papiravfall, sorter søppel, eller typer av innkjøp vi gjør.