Reklamasjon

 • Det er mulig å oppgi flere alternativer
 • Hvis reklamasjonen gjelder produkter som ikke er angitt ovenfor. Vennligst oppgi i feltet over.
 • Kontaktopplysninger
 • Generell informasjon
 • Reiseinformasjon
 • / /
 • / /
 • Oppgi navn på flyselskap hvis reklamasjonen gjelder flyreise.
 • Oppgi navn på hotellet hvis reklamasjonen gjelder et hotellopphold.

  Gjelder reklamasjonen kun leiebil, vennligst gi en beskrivelse i tekstfeltet nederst.
 • Informasjon rundt reklamasjonen
 • Legg ved kvitteringer og øvrig dokumentasjon
 • Eventuell beskjed til kundeservice
 • For å gjøre behandlingen av reklamasjonen så smidig som mulig, vennligst skriv utfyllende.